GMA-064 Supruga za obuku vezanja Supruga u karijeri žena koja je izabrana za direktora kompanije. Tri dana pakla zadovoljstva Rinka Tahara je disciplinski kažnjena od strane predsjednika u ime treninga

censored | 43 subscribers
Pet godina nakon promjene posla, Rinkin rad je postao više nagrađivan i njen učinak je poboljšan. Na kraju ga je pozvao predsjednik kompanije i čak je dobio njegovo odobrenje kao kandidata za sljedeću generaciju direktora. Suprug ju je također podržao i rekao: ``To je super,`` i ona je živjela mirnim životom. Jednog dana primio sam poziv od predsjednika kompanije i rekao: ``Postoji upražnjeno mjesto direktora. Da li biste bili zainteresirani da odmah postanete direktor?'' Rinka se složila sa dva odgovora.