HUNTC-069 “Moj brat ima rezervnu opciju, ali šta da radim?” ” Moja mlađa sestra ima veliki posao kao stariji brat! Imam super nestašnu mlađu sestru! Kada moja mlađa sestra nema dovoljno džeparca...

censored | 45 subscribers
Imam super nestašnu mlađu sestru! Kada moja mala sestra nema dovoljno džeparca...minim glasom traži novac dok me masira! Nisam imao izbora nego da joj dam 1.000 jena džeparca za laganu masažu, a ona mi je nježno približila lice i rekla: ``Imate li neke skrivene opcije?'' ” šapuće đavo. Naručio sam operaciju sa poluvjerom! Onda je moja sestra uradila nešto nestašno...