HUNTC-067 Sam u kancelariji kasno uveče sa kolegom koji se pretvara u čudovište kada se napije! Moj kolega koji me uvijek ismijava što ne mogu da radim svoj posao odmah će uzeti svaki kurac koji imam.

censored | 43 subscribers
Moj kolega neočekivano puši! ? Zaposlenica koja je uvijek prigovarala i stroga prema meni iako sam u istom razredu kao i ona. Zbog mene je morala svaki dan da radi prekovremeno, a kako joj je bilo žao, odlučili smo da napravimo pijanku o trošku moje firme. Međutim, radnica koja je slaba na alkohol se napije i nervira me! Štaviše, odjednom je rekla: Daj da ti popušim kurac, bez ikakvih pitanja, liznula mi je kurac! Zaustavlja me